Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p. si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Kopiranje vsebine ali delov vsebine ni dovoljeno. V primeru uporabe vsebine ali delov vsebine na drugih spletnih straneh, brez privolitve avtorja, bomo lastniku strani zaračunali plačilo odškodnine za neupravičeno uporabo avtorskega gradiva v vrednosti 100,00 EUR/mesečno + DDV, podjetje Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p vam bo za vsako zaznano kršitev izdalo račun. Račun je plačilo odškodnine in naših stroškov pregona in ne predstavlja dovoljenja za objavljanje vsebine.

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p. ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Spletne strani Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p. vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. Tesarstvo in krovstvo Emil Jerkovič s.p. ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij, in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.